Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?


 Số lượt truy cập
Hôm nay 2052
Hôm qua 1009
Tuần này 5058
Tháng này 35153
Tất cả 8329505
Browser   (Today) Chi tiết >>
Thursday, 12/03/2009
Mẫu đơn xin chuyển trườngCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG   
 
Kính gửi:        
 - Ông Hiệu trưởng Trường ............….........................................
             - Ông Hiệu trưởng Trường ....................…................................
Tên tôi là : ...............................................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................................
(Ghi rõ Cha, hay Mẹ, hay người giám hộ)...................................................................
của học sinh:............................................................................................................................
Sinh ngày: ................................................................................................................................
Nơi sinh: ..................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ......................................................................................................................
Hiện là học sinh lớp: .........................................Hệ: ............................................................
Trường: ....................................................................................................................................
Lí do xin chuyển:...................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Nếu được vào học, gia đình có trách nhiệm đôn đốc con em chấp hành đầy đủ mọi Nội qui,
Qui định của Nhà trường đề ra.
 
             Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG HS XIN CHUYỂN ĐẾN
               Ý KIẾN CỦA  TRƯỜNG HS XIN CHUYỂN ĐI 
 
 
Ngày       tháng       năm 200......
Người viết đơn
 Các tin khác:
 Qui định hồ sơ xin học lại (09/03/09)
 Qui định đăng tải thông tin trên Website nhà trường (08/03/09)